Ouderbijdrage

Alle kinderen, ongeacht achtergrond, moeten mee kunnen doen aan de kindervakantieweek. Het is daarom belangrijk dat we de bijdrage van de ouders zo laag mogelijk kunnen houden. De ouderbijdrage voor 2018 is daarom als volgt:

– Mijn kind blijft slapen: € 30,00
– Mijn kind blijft niet slapen: € 22,50

Deze ouderbijdrage en de subsidie die wij jaarlijks van de gemeente Berg en Dal ontvangen zijn echter niet voldoende om alle kosten te dekken. Dankzij onderstaande sponsoren zij wij ook dit jaar weer in staat de kindervakantieweek te organiseren.

Hoofdsponsoren:

Sponsoren